Ympäristö

Ji sport ottaa ympäristökysymyksissä huomioon ympäristöystävällisyyden, mutta myös työntekijöidensä työympäristön. Yhtenä vaatimuksenamme tavarantoimittajille on, että tuotteet valmistetaan ympäristöystävällisissä olosuhteissa.

Työympäristön tulee olla kunnossa ja pyrimme seuraamaan kirjallista työpaikka-arviointiamme (APV) jatkuvasti. Huomioimme myös, että kaikilla työntekijöillämme on positiivinen ja sopivasti haastava työpäivä ilman yksitoikkoisia työtehtäviä. Meille on tärkeää, että työntekijät viihtyvät keskenään. Kunnioitamme toinen toistamme, käyttäydymme kohteliaasti ja teemme yhteistyötä auttamalla toisiamme!

Valitsemme tavarantoimittajat huolellisesti monien vuosittaisten hankintamessujen ja yritysvierailujen kautta. Ji sportilla on vaatimukset, jotka jokaisen tavarantoimittajan tulee täyttää ennen kaupankäynnin alkamista. Vaatimuksiin sisältyvät vaatimukset kansainvälisistä standardeista. Tämän lisäksi yleiset työolovaatimukset pitää olla kunnossa: Esimerkiksi, ketään ei syrjitä, toisia kunnioitetaan, tasa-arvo toteutuu sekä olosuhteet ja tauot ovat kunnossa.

Emme huomioi yrityksiä, jotka eivät täytä vaatimuksia, tai jos yritys ei voi taata, ettei yrityksessä käytetä lapsityövoimaa. Jos yritys pystyy dokumentoimaan ja vahvistamaan, että he eivät käytä lapsityövoimaa, voimme tehdä yrityksen kanssa yhteistyötä. Vaatimusten on silti täytyttävä. Seuraamme myöhemmin, onko yritys tehnyt muutokset vaatimusten mukaisesti. Koemme tämän ratkaisun optimaalisena yhteistyössä, kun pyrimme parantamaan ympäristöolosuhteita!

Ji sportin tiedot ovat vapaasti luettavissa Tanskan työympäristöviraston verkkosivuilla, mistä voi seurata yrityksen työympäristön tavoitteiden toteutumista. Ji sport on saanut vihreän hymiön.